Aktualności

Wynajem mieszkania, a zameldowanie lokatora

Podejmując decyzję o wynajęciu mieszkania lokatorowi/lokatorom, nie możemy zapominać o wielu ciążących na nas (wynajmujących) obowiązkach, uregulowanych przez obowiązujące prawo. Wielu wynajmujących zetknęło się z kwestią zameldowania najemcy w mieszkaniu. Czy warto się tego bać?

W świetle ustawy o ewidencji ludności, każdy obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego albo czasowego. Stałym pobytem co do zasady będzie najmowane mieszkanie.

Na uwagę zasługuje fakt, iż właściciel lokalu nie musi wyrażać dodatkowej zgody na zameldowanie osób w nim mieszkających. Meldunek na pobyt stały lub czasowy wymaga jedynie potwierdzenia,iż lokator zamieszkuje w danym mieszkaniu w sposób legalny, o czym świadczyć będzie zawarta między stronami umowa najmu. W związku z powyższym, dokonując meldunku należy przedstawić umowę najmu oraz, do wglądu, dokument stwierdzający posiadanie tytułu własności lokalu przez jego właściciela (na przykład akt notarialny). Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. W przypadku braku wymaganych dokumentów, na podstawie odpowiednich przepisów, organ meldunkowy przeprowadza postępowanie wyjaśniające, oznacza to, że w przypadku braku np. aktu notarialnego lokator nadal ma możliwość zameldowania. Wielu wynajmujących w umowach najmu zamieszcza klauzule mówiące o niewyrażaniu zgody właściciela mieszkania na zameldowanie w nim najemcy, jest to poważnych błąd, gdyż jest niezgodny z prawem w następstwie czego nie mają one żadnych skutków prawnych.

Jak wykazano samo zameldowanie nie jest uzależnione od posiadania uprawnień do lokalu oraz co istotne dla wynajmującego jego nastąpienie nie daje praw do tego lokalu, a służy jedynie celom ewidencyjnym. Wymeldowanie lokatora zameldowanego na pobyt stały następuje z chwilą wypowiedzenia umowy najmu. Wiele osób uważa, iż w przypadku zameldowania lokatora w mieszkaniu, jego ewentualna eksmisja będzie niemożliwa. Jest to poważny błąd, gdyż zupełnie odrębną i niezależną od obowiązku meldunkowego kwestią jest właśnie możliwość eksmitowania lokatora. Zasady oraz tryb przeprowadzania eksmisji z lokalu mieszkalnego przewidziane jest w innej ustawie. W postępowaniu eksmisyjnym nie bada się tego czy lokator w danym mieszkaniu był zameldowany czy też nie.

W celu uzyskania pomocy prawnej lub nawiązania stałej współpracy proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Autor: Mateusz Leszczyński

UWAGA! Niniejszy artykuł zawiera najważniejsze wskazówki w najbardziej typowych sytuacjach.
W istotnych sprawach warto zwrócić się o pomoc do profesjonalisty, który będzie mógł udzielić wyczerpującej pomocy prawnej. Z powyższych przyczyn treść artykuły nie stanowi w żadnym wypadku wyczerpującej porady lub opinii prawnej.

powrót

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz przeczytać o tym tutaj.
x