Aktualności

Odpowiedź na pozew.

Pismem rozpoczynającym postępowanie w sprawie jest pozew, którego odpis sąd zawsze doręcza stronie przeciwnej, która zgodnie z obowiązującym prawem jest stroną pozwaną. Warto zadać sobie pytanie, czy pozwany może w jakikolwiek sposób zareagować na takie pismo? Czy musi czekać z tym, aż do terminu wyznaczonej rozprawy?

czytaj więcej

Zaliczka, a zadatek

W naszym życiu często spotykamy się przedpłatą na poczet pewnej sumy. Czynność ta odbywa się poprzez zapłatę zaliczki, bądź zadatku. Wiele osób uznaje zaliczkę i zadatek za równoważne znaczeniowo. Jest to wielki błąd, gdyż są to dwa odmienne sposoby uiszczania przedpłaty, różniące się od siebie w sposób zasadniczy.

czytaj więcej

Nierzetelne reklamy bankowe – czy można z nimi walczyć?

Reklama ma bardzo duże znaczenie w walce rynkowej o klienta, a w szczególności, gdy na rynku pojawiają się nowe produkty stanowiące substytuty już istniejących. Doskonałym przykładem może być reklama kredytu gotówkowego. Banki chcąc zaprezentować swój produkt lub usługę i zachęcić do skorzystania z nich uciekają się do wszelakich form promocyjnych, które nie zawsze spełniają wymogi określone przez prawo. W szczególności naruszają obowiązek rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji skierowanej do konsumenta, wprowadzając go tym samym w błąd. Wielość reklam bankowych stwarza wysokie ryzyko, iż wśród nich znajdą się te zakazane przez prawo.

czytaj więcej

Rękojmia - co to takiego?

Rękojmia jest jedną z możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta (tuż obok gwarancji). Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną lub prawną towaru zakupionego przez Konsumenta.

czytaj więcej

Słów kilka o gwarancji

Gwarancja jest to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez gwaranta, będąca podstawą złożenia reklamacji. W odróżnieniu od rękojmi (o której mowa będzie w innym artykule) gwarancja ma to do siebie, że gwarantem nie zawsze będzie sprzedawca, gdyż może to być również producent, importer lub dystrybutor.

czytaj więcej

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz przeczytać o tym tutaj.
x