Oferta

Zakładanie spółek, fundacji oraz stowarzyszeń

W ramach naszej oferty świadczymy pomoc prawną już od etapu rejestracji Stowarzyszenia lub Fundacji. Nasze działania polegają na przygotowywaniu stosownych aktów założycielskich, dokumentów rejestracyjnych, statutów/ umów, a także bieżącej obsługi prawnej (m.in. przygotowywanie projektów uchwał, umów, doradztwo w zakresie obowiązków fundacji i stowarzyszeń).

W przypadku zainteresowania ofertą zapraszamy do kontaktu.


Oferujemy:

 • Rejestrację Fundacji oraz Stowarzyszeń;
 • Rejestrację spółek na terenie RP;
 • zmiana umowy spółki – zmiana firmy, siedziby, PKD, sposób reprezentacji etc;
 • zmiana zarządu;
 • powoływanie i odwoływanie prokurentów;
 • dokonywanie zmian właścicielskich w spółce;
 • przygotowywanie aktów wewnętrznych i uchwał spółek, fundacji oraz stowarzyszeń np. regulaminy, uchwały
 • przygotowanie dokumentów sądowych do sprawozdania finansowego;
 • rozwiązywanie problemów z rejestracją podmiotu w KRSie ( np. odmowa dokonania wpisu, uzupełnienie wniosku);
 • przygotowanie umowy spółek, stowarzyszeń oraz fundacji;
 • łączenie i przekształcanie spółek oraz obsługą transakcji związanych z kupnem udziałów lub akcji;
 • przeprowadzanie postępowań naprawczych, upadłościowych i likwidacyjnych;
 • opiniowanie i tworzeniem umów handlowych oraz wsparcie negocjacji handlowych;
 • obsługa prawna obcokrajowców, chcących prowadzić działalność gospodarczą w Polsce;
 • zwoływanie i udział w walnym zebraniu członków, udział w posiedzeniach organów stowarzyszenia oraz fundacji;
 • sporządzanie protokołów z posiedzeń i zebrań
 • opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
 • Compliance - zapewnienie zgodności w funkcjonowaniu/organizacji spółek, fundacji oraz stowarzyszeń;
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach Fundacji oraz Stowarzyszeń .

 

Powrót

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz przeczytać o tym tutaj.
x